Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật

Buồn Việt Nam lắm cơ

Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật

Theo một nguồn tin, chiều ngày 11/10 UBND TP.Hà Nội nhận được công văn của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *