Các anh/chị cho em hỏi với ạ: Một doanh nghiệp mua phần mềm với giá dưới 30 triệ…

Các anh/chị cho em hỏi với ạ:
Một doanh nghiệp mua phần mềm với giá dưới 30 triệu mà lại muốn ghi nhận tài sản thì có cách nào trong trường hợp này không ạ?
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh/chị cho em hỏi với ạ: Một doanh nghiệp mua phần mềm với giá dưới 30 triệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *