Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Cty e bị bảo hiểm thanh tra về trường hợp báo giảm, th…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ.
Cty e bị bảo hiểm thanh tra về trường hợp báo giảm, thanh toán thai sản. Họ yêu cầu chuẩn bị hồ sơ để mang lên kiểm tra. Các anh chị có kinh nghiệm chỉ em với ạ.
Thanks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

21 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Cty e bị bảo hiểm thanh tra về trường hợp báo giảm, th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *