Mọi người cho em hỏi chút em báo giảm nghỉ thai sản từ tháng 10/2017 trên phần m…

Mọi người cho em hỏi chút em báo giảm nghỉ thai sản từ tháng 10/2017 trên phần mềm efly thì hồ sơ bây giờ có thêm mẫu tk1-ts ạ? Tháng 8 e có báo giảm cho 1 lao động thì chỉ có mỗi mẫu D02 thôi ạ?
Giờ kê khai mẫu d02 đến khi xuất tờ khai ra lại có thêm tk1-ts. Ai mới báo giảm dc chỉ em với ạ. Em cam ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút em báo giảm nghỉ thai sản từ tháng 10/2017 trên phần m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *