Khai nộp lệ phí môn bài với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp tăng giảm…

Khai nộp lệ phí môn bài với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp tăng giảm vốn điều lệ làm thay đổi số thuế phải nộp.

Công ty em thành lập ngày 22/09/2017, ngày 09/10/2017 em nộp tờ khai lệ phí môn bài, chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm báo là bên em đã nộp chậm tờ khai và bị phạt vi phạm hành chính theo khoản 1, điều 5 nghị định 139/2016/NĐ-CP. Mà theo em biết theo khoản 3, điều 5 nghị định 139/2016/NĐ-CP thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là 30 ngày đối với những doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động.
Vậy anh chị giúp em xem chi cục thuế phạt doanh nghiệp em như vậy đúng hay sai và em có thể làm thế nào để không bị nộp phạt ạ. Em chân thành cảm ơn.

Dưới đây là điều 5 của nghị định 139/2016/NĐ-CP ạ.

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
a) Khai lệ phí môn bài
a.1) Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
a.3) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

One thought on “Khai nộp lệ phí môn bài với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp tăng giảm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *