Cả nhà cho em hỏi chút cty em cho tiền ăn trưa là 40k/ngày làm việc bằng tiền mặ…

Cả nhà cho em hỏi chút cty em cho tiền ăn trưa là 40k/ngày làm việc bằng tiền mặt. Trong tháng nếu làm đủ 24 ngày được 960k trong đó 730k miễn thuế TNCN còn 230k chịu thuế TNCN. Vậy trong tháng có nhân viên chỉ làm 19 ngày được 760k tiền ăn thì có được miễn thuế TNCN tối đa là 730k không?. Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi chút cty em cho tiền ăn trưa là 40k/ngày làm việc bằng tiền mặ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *