Mọi người ơi cho e hỏi e định mua phần mềm kế toán chủ đầu tư để quả…

Mọi người ơi cho e hỏi e định mua phần mềm kế toán chủ đầu tư để quản lý dự án đầu tư thì nên mua loại nào ạ? Cho e ý kiến với.e xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người ơi cho e hỏi e định mua phần mềm kế toán chủ đầu tư để quả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *