Xin phép ad cho em hỏi chút: Công ty em đang làm thủ tục đổi tên công ty thì có …

Xin phép ad cho em hỏi chút: Công ty em đang làm thủ tục đổi tên công ty thì có được dùng tiếp hóa đơn cũ không ạ? (Hóa đơn mua của chi cục thuế đóng dấu mộc thông tin công ty chứ không phải hóa đơn đặt in)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

One thought on “Xin phép ad cho em hỏi chút: Công ty em đang làm thủ tục đổi tên công ty thì có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *