Trong công tác Kế toán thì ít ai không mắc phải những thiếu sót, nhất là các bạn…

Trong công tác Kế toán thì ít ai không mắc phải những thiếu sót, nhất là các bạn mới bắt đầu làm Kế toán, sau khi làm xong cứ nghĩ mình làm đúng và đủ rồi, để tránh những thiếu sót mình ghi chép lại một số thiếu sót cơ bản để các bạn mới làm có cách nhìn đúng hơn và tránh được những rủi ro khi Quyết toán Thuế. Các bạn tham khảo ở bài dưới nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *