cty anh chị nào đã bị BHXH xuống thanh tra rồi cho em xin ý kiến với ạ. những c…

cty anh chị nào đã bị BHXH xuống thanh tra rồi cho em xin ý kiến với ạ.
những chứng từ bên bảo hiểm yêu cầu “thanh tra là BHXH tỉnh chứ ko phải cấp cấp dưới đang quản lý đâu)
(Bảng chấm công; Bảng thanh toán tiền lương (có kèm theo các file mềm).
Hồ sơ, chứng từ nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội quyết toán trong giai đoạn thanh tra.
– Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt (C70b-HD);
– Chứng từ chi trả các chế độ BHXH (danh sách ký nhận tiền))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

10 thoughts on “cty anh chị nào đã bị BHXH xuống thanh tra rồi cho em xin ý kiến với ạ. những c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *