Cả nhà ơi cty e mới thành lập mà e nộp mẫu 08 qua mạng mà nó cứ như này ai làm l…

Cả nhà ơi cty e mới thành lập mà e nộp mẫu 08 qua mạng mà nó cứ như này ai làm làm chỉ dùm e với ạ e cảm ơn!k bít làm cách nào để nộp đi ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cty e mới thành lập mà e nộp mẫu 08 qua mạng mà nó cứ như này ai làm l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *