Mọi người trong hội mình cho em hỏi xíu với , khi mình tra cứu thông tin mã hộ g…

Mọi người trong hội mình cho em hỏi xíu với , khi mình tra cứu thông tin mã hộ gia đình của người lao động trên hệ thống ko có thì mình làm tờ khai Tk1 và phụ lục thành viên hộ gia đình rồi nộp lại cho bảo hiểm thôi đúng ko mọi người? Em cảm ơn nhìu.???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người trong hội mình cho em hỏi xíu với , khi mình tra cứu thông tin mã hộ g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *