Các anh/ chị cho em hỏi ạ! Bên em có 1 tài sản từ năm 2012 nhưng không hề trích …

Các anh/ chị cho em hỏi ạ!
Bên em có 1 tài sản từ năm 2012 nhưng không hề trích khấu hao TSCĐ đó. Nên giờ trên Sổ TSCĐ thì tài sản ấy vẫn còn nguyên giá trị. Giờ em có thể trích khấu hao phi hồi tố món tài sản đó vào năm nay được ko ạ. VÀ thủ tục sẽ như thế nào ạ.
Em cảm ơn anh/ Chị nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh/ chị cho em hỏi ạ! Bên em có 1 tài sản từ năm 2012 nhưng không hề trích …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *