Các anh chị cho e hỏi hóa đơn GTGT viết sai nhưng còn lưu lại cùi thì gạch bỏ nh…

Các anh chị cho e hỏi hóa đơn GTGT viết sai nhưng còn lưu lại cùi thì gạch bỏ như thế nào ạ? ( trường hợp viết sai đơn giá nhưng đúng tên công ty và mã số thuế)
Em cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *