Mọi người cho e hỏi ngu tí ak. Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn đỏ viết qu…

Mọi người cho e hỏi ngu tí ak. Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn đỏ viết qua giấy than in xuống. Còn chữ ký của thủ trưởng đơn vị là chữ ký sống. Như vậy có chấp nhận được không. Kt bên e viết , e thấy nó hơi lạ nhưng chưa đưa cho khách hàng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Mọi người cho e hỏi ngu tí ak. Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn đỏ viết qu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *