Gấp gấp… Cty em có 1 nhân viên mới nghỉ việc. Nhân viên này được cty chi trả t…

Gấp gấp…
Cty em có 1 nhân viên mới nghỉ việc. Nhân viên này được cty chi trả tiền TRỢ CẤP THÔI VIỆC từ 01/07/2003 đến 31/12/2008. Vậy khoản trợ cấp thôi việc này có phải nộp thuế TNCN không ạ. Em phải tìm hiểu trong công văn, hay thông tư nào ạ.
ANh/chị Hoa Nguyen, Thức Nguyễn Văn giúp em với.
Em cám ơn nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Gấp gấp… Cty em có 1 nhân viên mới nghỉ việc. Nhân viên này được cty chi trả t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *