CÁC BẠN ĐANG HẠCH TOÁN TỶ GIÁ BÊN NỢ VÀ CÓ KHI NHẬN KHOẢN VAY NGOẠI TỆ NHƯ THẾ N…

CÁC BẠN ĐANG HẠCH TOÁN TỶ GIÁ BÊN NỢ VÀ CÓ KHI NHẬN KHOẢN VAY NGOẠI TỆ NHƯ THẾ NÀO?? TẠI SAO BẠN LẠI CHỌN CÁCH HẠCH TOÁN NHƯ VẬY??
TH1: Áp dụng tỷ giá mua cho tài khoản vốn bằng tiền và tỷ giá bán cho tài khoản vay, phát sinh chênh lệch tỷ giá trong kỳ.
TH2: Áp dụng tỷ giá bán cho tài khoản vốn bằng tiền và tài khoản vay

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *