Kính nhờ các anh chị hướng dẫn trường hợp sau: Trên tờ khai thuế GTGT quý 2 mình…

Kính nhờ các anh chị hướng dẫn trường hợp sau: Trên tờ khai thuế GTGT quý 2 mình khai sót cả hóa đơn đầu vào và đầu ra, không phát sinh thuế GTGT phải nộp. Q3/2017 mình phát hiện sai sót, nếu chỉ điều chỉnh hóa đơn bán ra, còn hóa đơn đầu vào khai vào quý hiện tại thì mình phải nộp thuế. Xin hỏi mình có làm điều chỉnh cho cả hóa đơn mua vào và bán ra luôn được không.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *