Nhà mình đã làm giảm trừ người phụ thuộc cho nhân viên là bố mẹ chưa ạ? hồ sơ gi…

Nhà mình đã làm giảm trừ người phụ thuộc cho nhân viên là bố mẹ chưa ạ? hồ sơ giảm trừ phụ thuộc cho đối tượng này cần những giấy tờ gì ạ?
Cả nhà giúp em với ạ
Em cảm ơn cả nhà nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

One thought on “Nhà mình đã làm giảm trừ người phụ thuộc cho nhân viên là bố mẹ chưa ạ? hồ sơ gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *