Đôi dòng tâm sự (xin phép add nhé): Tôi làm bên kế toán xây dựng Cân đối đầu v…

Đôi dòng tâm sự (xin phép add nhé):

Tôi làm bên kế toán xây dựng

Cân đối đầu vào: chủ yếu là Vật liệu – Nhân công, vò đầu bức tóc cân đối cho đã rồi đến phút cuối 30/9 (hết hạn hợp đồng với Chủ đầu tư) mới vỡ lẻ ra là số liệu sếp chưa xem qua, cứ đùn đẩy trách nhiệm cho kế toán không chịu làm (số liệu đã chuyển mail 1 tháng). Mà ở đời sếp chỉ xem trọng thằng kỹ thuật hơn thằng kế toán (tỉ lệ 80-20). Thằng kế toán cho dù làm sai hay không cũng mang đầu nó ra chửi, thật không chịu nỗi. (Mà toàn việc do kế toán làm, thậm chí bóc VL-NC-M để lo liệu cân đối đầu vào).
Sau khi xử lý hết chứng từ, không có tiền chuyển B, chủ đầu tư nợ 5,3 tỷ (trúng thầu 11,5 tỷ). Công nợ B lớn không có tiền chuyển (1,1 tỷ và đã chuyển 300 tr), thử hỏi có nguồn nào để giải quyết số 800 triệu đó. Cứ bảo sao mày không lo chứng từ đi vay để trả (phiếu giá còn thiếu 5 tỷ chưa làm thanh toán thì lấy đâu ra nguồn vay).
Nguồn nào giải quyết?
(ăn cướp, giật ….)

Có anh (chị) nào làm bên mảng xây dựng cho tui vài dòng tâm sự…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *