TRẢ BÀI ĐÃ HỨA: QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN(Vốn gồm: Vốn góp ; Ch…

TRẢ BÀI ĐÃ HỨA: QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN(Vốn gồm: Vốn góp ; Chứng khoán ; khác)
Phân loại 2 trường hợp chính:
Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán và thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp
1. TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CÓ BAO GỒM CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG ĐẠI CHÚNG, KHÔNG NIÊM YẾT KHÔNG?
Thông tư cũ là TT 84 quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán.
Theo TT 111 quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Kết luận:
TT 111 có hiện vẫn có hiệu lực và khái niệm đó bây giờ vẫn được áp dụng – – – > Chứng khoán ở đây bao gồm cả cổ phần trong công ty không niêm yết, không đại chúng.

– Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp: Phổ biến là Công ty TNHH, ngoài ra còn có: công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh …..

2. TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: KHI NÀO PHẢI TÍNH THUẾ, KÊ KHAI THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN?

Khi các chủ sở hữu phần vốn (vốn góp, chứng khoán…) chuyển nhượng cho người khác. Nếu công ty bạn là Công ty niêm yết, đại chúng giao dịch qua sở giao dịch chứng khoán; đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì không cần quan tâm nhé – – – > Để các bác kia khấu trừ và kê khai nhé, các bạn không phải lo
3. MÂU BIỂU KÊ KHAI NHƯ THẾ NÀO?:
Mẫu 04/CNV-TNCN: Thực chất các bạn không cần phải lăn tăn nhiều về cái này nhé. Chỉ cần biết là phải kê khai thì mẫu biểu đơn giản thôi (hỏi cơ quan thuế sẽ biết),hoặc cùng lắm chạy đi chạy về làm lại xíu : )
Mẫu 06/TNCN: Áp dụng trong trường hợp khấu trừ — >Khấu trừ đại khái là trừ lại một khoản tiền trước khi đưa cho người khác. Từ khái niệm đại khái đó ta suy ra khi nào áp dụng mẫu 06/TNCN

4. TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI:
– Với trường hợp khấu trừ TNCN thì tổ chức khấu trừ phải kê khai theo mẫu 06/TNCN.
– Trường hợp còn lại như đối với Công ty TNHH, CP không đại chúng (chỗ này có ngoại lệ nhưng ít gặp): Cá nhận chịu trách nhiệm. Nếu doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

5. CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
– Với công ty TNHH: 20% trên giá chênh lệch.
– Với công ty CP: Theo thông tư 92, thuế TNCN sẽ là 0,1% trên giá chuyển nhượng. Các bạn lưu ý khái niệm “tạm nộp” 0,1% và sau này quyết toán là khái niệm cũ, trước khi thông tư 92 có hiệu lực
– – – >Công ty CP thì cứ áp 0,1% : Không có khái niệm tạm nộp, không có khái niệm quyết toán theo quy định bây giờ nữa nhé

CÁC BẠN ĐÃ KÊ KHAI ĐẦY ĐỦ CHƯA?
Các bạn dò lại danh sách cổ đông, các thông tin về thành viên góp vốn. Nếu có sự thay đổi thì xem xét lại do đâu? Có sự chuyển nhượng vốn không nhé
Trân trọng,
p/s: Bài viết mình chỉ trình bày những cái phổ biến nhất và đang hay bàn cãi nhất, không trình bày những cái ít gặp nhé.
Sáng Nguyễn
Đà Nẵng 29/09/2017

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “TRẢ BÀI ĐÃ HỨA: QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN(Vốn gồm: Vốn góp ; Ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *