Các bác cho em hỏi, công ty em đã thay đổi tổng giám đốc từ đầu 2016. Tuy nhiên…

Các bác cho em hỏi, công ty em đã thay đổi tổng giám đốc từ đầu 2016. Tuy nhiên, hôm nay có khách hàng lên trang tổng cục thuế tra cứu thì vẫn để thông tin người ký hóa đơn hợp pháp là giám đốc cũ. Có ai biết tại sao không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi, công ty em đã thay đổi tổng giám đốc từ đầu 2016. Tuy nhiên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *