Chào cả nhà. Có đơn vị nào nhận được email như thế này không ạ? Mình đang băn kh…

Chào cả nhà. Có đơn vị nào nhận được email như thế này không ạ? Mình đang băn khoăn email này là họ bán dịch vụ chữ ký số có phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 28, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Chào cả nhà. Có đơn vị nào nhận được email như thế này không ạ? Mình đang băn kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *