Cả nhà ơi, cty mình khai báo giảm BHXH nộp báo: Lý do từ chối: – Mã tờ khai k…

Cả nhà ơi, cty mình khai báo giảm BHXH nộp báo:
Lý do từ chối:
– Mã tờ khai không được để trống.
mình kiểm tra thông tin thấy đủ, mà khi gửi đi thì phản hồi mail lý do như vậy, bạn nào biết chỉ mình với. Cảm ơn các bạn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, cty mình khai báo giảm BHXH nộp báo: Lý do từ chối: – Mã tờ khai k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *