ac có biết công ty hay cơ sở sản xuất nào chuyên cung cấp nước uống đóng chai mà…

ac có biết công ty hay cơ sở sản xuất nào chuyên cung cấp nước uống đóng chai mà xuất được hóa đơn VAT k ạ?( trong quảng nam thì càng tốt ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “ac có biết công ty hay cơ sở sản xuất nào chuyên cung cấp nước uống đóng chai mà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *