Hàng Hết Date ! “Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, h…

Hàng Hết Date !

“Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế….” (trích thông tư 96)

các bạn thường hay hỏi thủ tục xử lý dạng này như thế nào, mình thấy thông thường sẽ có 2 hướng xử lý hàng này

1. tự xử lý : phải có hội đồng xử lý gồm những người có liên quan và xử lý. Nên có hình ảnh/clip đính kèm buổi tiêu hủy.

2. thuê ngoài xử lý : có những loại hàng mà dn/cá nhân không thể xử lý buộc phải thuê ngoài.

Mình thấy dường như cơ quan thuế không quá khắt khe việc chấp nhận chi phí tổn thát này. Bạn nên khi tuân thủ tính khách quan có cuộc tiêu hủy, tức là có mời bên thứ ba tham dự và chứng kiến.

#Nddbao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Hàng Hết Date ! “Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *