Dạ chào các anh chị! Em có 1 hoá đơn mua hàng khai số tiền và thuế sai, làm tăng…

Dạ chào các anh chị!
Em có 1 hoá đơn mua hàng khai số tiền và thuế sai, làm tăng số thuế được khấu trừ từ Tháng 6, nay đến tháng 9 e kê khai bổ sung điều chỉnh tháng 6.
Anh chị chỉ giúp em, em phải hạch toán điều chỉnh lại như thế nào ạ? Có phải đưa vào giá vốn hàng bán k ạ. N632, C133 số tiền thuế lệch tăng.
Mong các anh chị giúp đỡ ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *