E cần làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh và môi giới bất động sản. Có…

E cần làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh và môi giới bất động sản.
Có điều gì cần chú ý khi làm hồ sơ loại hình này ạ? Hồ sơ mở cty này có khác gì hồ sơ mở cty thông thường k?
E chỉ biết là vốn điều lệ >= 20 tỷ đồng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 24, 2017

account_box admin

One thought on “E cần làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh và môi giới bất động sản. Có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *