Các anh chị nhà mình ai giành về hải quan em nhờ chút ạ. Bạn em nói gửi đồ cho e…

Các anh chị nhà mình ai giành về hải quan em nhờ chút ạ. Bạn em nói gửi đồ cho em nhưng tại sao em lại phải trả tiền thuế và phí vận chuyển nhỉ? Có khi nào là lừa không ạ?
P/s : đây là biên lai

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *