Anh/Chị nào làm bên mảng nhập khẩu tra giúp em thuế nhập khẩu mã HS là 8429. Em…

Anh/Chị nào làm bên mảng nhập khẩu tra giúp em thuế nhập khẩu mã HS là 8429. Em tra nhưng nó chỉ hiện thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% thôi ạ. Vậy Mã này có phải chịu thuế nhập khẩu thông thường là 150% không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 24, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh/Chị nào làm bên mảng nhập khẩu tra giúp em thuế nhập khẩu mã HS là 8429. Em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *