Chuyện là em sắp đi pv cho vị trí thủ quỹ anh/chị ạ, mà em thì chưa có kinh nghi…

Chuyện là em sắp đi pv cho vị trí thủ quỹ anh/chị ạ, mà em thì chưa có kinh nghiệm về thủ quỹ nên em nhờ các anh các chị truyền bí kiếp khi đi pv và khi làm thủ quỹ với ạ. Em xin cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chuyện là em sắp đi pv cho vị trí thủ quỹ anh/chị ạ, mà em thì chưa có kinh nghi…”

  • Kinh nghiệm khi t làm thủ quỹ:
    1. Khi có phát sinh thu hay chi thì phải ghi ngay vào sổ quỹ.
    2. Lập phiếu thu, phiếu chi và kẹp cùng với chứng từ thanh toán cho mỗi lần thu chi.
    3. Khi tạm ứng hoặc thanh toán cần phải có chứng từ thanh toán đầy đủ, phải được sếp phê duyệt mới xuất quỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *