TIN QUÁ HOT – BÃI BỎ VIỆC NỘP MẪU 06 ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài c…

TIN QUÁ HOT – BÃI BỎ VIỆC NỘP MẪU 06 ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC. Theo đó đã bãi bỏ việc nộp mẫu 06 theo định kỳ được quy định tại một số điều của các TT 156/2013, TT 219/2013 và TT 119/2014.

Thế là kế nguyện vọng của nhiều anh, chị, em kế toán đã được BTC đáp ứng rồi nhé. Hoan hô BTC đã biết lắng nghe.

Cái mẫu 06/GTGT này đã gây khó khăn cho không biết bao nhiêu là DN và anh, chị, em kế toán. Giờ thì khỏe re rồi hé.

Nguồn file Thông tư do Mr Khuat Quang Thin mới cung cấp còn nóng hổi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

4 thoughts on “TIN QUÁ HOT – BÃI BỎ VIỆC NỘP MẪU 06 ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *