Sử lý hàng tặng không được thuế chấp nhận Chào cả nhà! Bên mình bị thuế kiểm tra…

Sử lý hàng tặng không được thuế chấp nhận
Chào cả nhà!
Bên mình bị thuế kiểm tra đột xuất tình hình kê khai và sử dụng hóa đơn (không phải quyết toán)
Có một số hóa đơn có hàng tặng nhưng không được chấp nhập do không đăng ký với bộ công thương.
Chi cục thuế lập biên bản và bắt tăng doanh thu đầu ra và thuế GTGT đầu ra của số hàng tặng kèm đó.
Mình đã điều chỉnh lại doanh thu và VAT theo biên bản làm việc của chi cục thuế. Nhưng giờ hạch toán mình phải hạch toán thế nào để tăng doanh thu và VAT khớp với tờ khai thuế đã điều chỉnh mà không bị sai công nợ với khách hàng.
Mình định làm như này không biết có đúng không:
Mỗi tờ hóa đơn có hàng tặng mình định khoản như bán hàng để tăng doanh thu, VAT và giá vốn, sau đó đưa toàn bộ khoản phải thu của khách hàng đó vào chi phí (811- chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN) như vậy có được không.?
Ai đã sử lý trường hợp như thế này hướng dẫn em với ạ
Em cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Sử lý hàng tặng không được thuế chấp nhận Chào cả nhà! Bên mình bị thuế kiểm tra…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *