có anh chị nào trong group phụ trách bảo hiểm xã hội không ạ? Bây giờ làm theo q…

có anh chị nào trong group phụ trách bảo hiểm xã hội không ạ? Bây giờ làm theo quyết định 595, em không biết báo tăng như thế nào cả. Có ai giúp với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “có anh chị nào trong group phụ trách bảo hiểm xã hội không ạ? Bây giờ làm theo q…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *