Các ac cho e hỏi bên em cty du lịch có sd dịch vụ vào cuối tháng 6 nhưng bên đối…

Các ac cho e hỏi bên em cty du lịch có sd dịch vụ vào cuối tháng 6 nhưng bên đối tác làm thất lạc mất hóa đơn đấy giờ xuất trong tháng 9 ghi dịch vụ tháng 6 có đc k và để hóa đơn đấy hợp lệ thì có cần phải vó giấy tờ gì nữa k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

One thought on “Các ac cho e hỏi bên em cty du lịch có sd dịch vụ vào cuối tháng 6 nhưng bên đối…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *