Những nụ cười tỏa nắng của ngày xưa Ai còn nhớ hay chỉ mình ta nhớ Cuộc sống bon…

Những nụ cười tỏa nắng của ngày xưa
Ai còn nhớ hay chỉ mình ta nhớ
Cuộc sống bon chen chôn vùi đi một thuở
Tuổi hồn nhiên chẳng vướng những muộn phiền
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *