Cho mình hỏi có bạn nào biết mẫu :Điều chỉnh nghĩa vụ ngân sách” khô…

Cho mình hỏi có bạn nào biết mẫu :Điều chỉnh nghĩa vụ ngân sách” không?
Hiện tại do cty mình nộp thừa thuế TNDN, còn nợ thuế TNCN, cán bộ quản lí thuế bên mình kêu kiếm mẫu này để trừ tiền thuế TNCN. Mà mình coi Thông tư số 156/TT-BTC thì không thấy việc điều chỉnh bù trừ không cùng loại thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho mình hỏi có bạn nào biết mẫu :Điều chỉnh nghĩa vụ ngân sách” khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *