Bên em đang thanh tra thuế, Em phải gửi bản HH mua vào, bán ra 6 năm cho thuế, m…

Bên em đang thanh tra thuế, Em phải gửi bản HH mua vào, bán ra 6 năm cho thuế, mà 1 sô năm em làm lưu ở HTKK 3.1.7. giờ em xuất ra thì nó báo như này, nên em ko xuất được, các anh chị giúp em với ạ (cái này là Tháng 1.2012)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Bên em đang thanh tra thuế, Em phải gửi bản HH mua vào, bán ra 6 năm cho thuế, m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *