cty em đang bị quyết toán. anh chị có mẫu giải trình với thuế cho em xin với. an…

cty em đang bị quyết toán. anh chị có mẫu giải trình với thuế cho em xin với. anh chị nào có kinh nghiệm giải trình mách giùm em vài chiêu để em học hỏi ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “cty em đang bị quyết toán. anh chị có mẫu giải trình với thuế cho em xin với. an…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *