Đến hôm nay thì không thể chịu nổi với đội ngũ hỗ trợ của bên Fast nữa rồi. Có a…

Đến hôm nay thì không thể chịu nổi với đội ngũ hỗ trợ của bên Fast nữa rồi. Có ai đang bị như mình không? Bị lỗi Hóa đơn bán hàng gần 3 tháng nay rồi mà không khác phục được toàn đổ lỗi tại máy. Tiền mất tật mang muốn chửi bậy quá. Và có ai bị như mình không để tấy chay bên đó luôn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Đến hôm nay thì không thể chịu nổi với đội ngũ hỗ trợ của bên Fast nữa rồi. Có a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *