Cả nhà cho em hỏi, em cài phần mềm QT TNCN xong, nhưng khi mở phần mềm thì báo l…

Cả nhà cho em hỏi, em cài phần mềm QT TNCN xong, nhưng khi mở phần mềm thì báo lỗi như thế này, mở ko được. Vậy lỗi này khắc phục như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *