Cả nhà cho e hỏi là nhà mình đã ai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập k…

Cả nhà cho e hỏi là nhà mình đã ai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho Hải quan bằng phương pháp nộp thuế điện tử chưa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi là nhà mình đã ai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *