Cả nhà cho em hỏi chút ạ: Nếu nhập hàng của người nông dân thì cần l…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ:
Nếu nhập hàng của người nông dân thì cần làm những giấy tờ gì để hợp lệ ạ?
Cả nhà ai có bộ nào thì cho em xin mẫu với ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ: Nếu nhập hàng của người nông dân thì cần l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *