khoản Chiết khấu trong ảnh hạch toán như thế nào ah, Trong misa em cũng ko biết …

khoản Chiết khấu trong ảnh hạch toán như thế nào ah, Trong misa em cũng ko biết vào ah, (CKTM hưởng theo doanh số mua nhiều lần )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “khoản Chiết khấu trong ảnh hạch toán như thế nào ah, Trong misa em cũng ko biết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *