Cấp cứu cấp cứu!!! Các bác cho em hỏi, nếu in hoá đơn lần 2, thay đổi mẫu hoá đơ…

Cấp cứu cấp cứu!!!
Các bác cho em hỏi, nếu in hoá đơn lần 2, thay đổi mẫu hoá đơn thành 002 thì có phải làm mẫu 3.14 để nộp không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cấp cứu cấp cứu!!! Các bác cho em hỏi, nếu in hoá đơn lần 2, thay đổi mẫu hoá đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *