Công ty mình đăng ký thêm số tài khoản mới và theo quy định phải thông báo thay …

Công ty mình đăng ký thêm số tài khoản mới và theo quy định phải thông báo thay đổi thông tin qua cổng đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp: dangkyquamang.dkkd.gov.vn tuy nhiên mình không thể nào kết nối chữ ký số với tài khoản được. Đã sử dụng 2 máy tính, 01 máy cứ báo phải install new java (mặc dù đã cài đặt và cấu hình đầy đ0ủ theo hướng dẫn) – 01 máy còn lại lúc kết nối báo “not certificate”. Bạn nào đã từng làm rồi hỗ trợ mình cái nhé. Tks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Công ty mình đăng ký thêm số tài khoản mới và theo quy định phải thông báo thay …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *