Phần số tiền ghi bằng chữ thế này có ổn ko mọi người. Mình yêu cầu bên bán sửa …

Phần số tiền ghi bằng chữ thế này có ổn ko mọi người. Mình yêu cầu bên bán sửa lại chữ “năm thành lăm ” có đúng ko? Thông tư nào quy định số tiền ghi bằng chữ . Em vô google tìm hiểu mà ko dc rõ chi tiết lắm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Phần số tiền ghi bằng chữ thế này có ổn ko mọi người. Mình yêu cầu bên bán sửa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *