Cả nhà ơi giúp em với, công ty em mới thành lập 7/2017 em đã làm mẫu 06gtgt và n…

Cả nhà ơi giúp em với, công ty em mới thành lập 7/2017 em đã làm mẫu 06gtgt và nhận được thông báo chấp nhận pp tính thuế gtgt theo pp khấu trừ rồi, em chưa in và thông báo phát hành hành hóa đơn giờ em muốn chuyển đổi sang pp trực tiếp được không ạ, hay phải chờ 2 năm nữa ạ. Anh/ chị có kinh nghiệm chỉ em với ạ, em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi giúp em với, công ty em mới thành lập 7/2017 em đã làm mẫu 06gtgt và n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *