Mn cho mình hỏi với ạ. Nhân viên nghi thai sản xong nghĩ làm luôn, vậy mình phải…

Mn cho mình hỏi với ạ. Nhân viên nghi thai sản xong nghĩ làm luôn, vậy mình phải báo giảm bhxh như thế nào ạ, thủ tục ra sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Mn cho mình hỏi với ạ. Nhân viên nghi thai sản xong nghĩ làm luôn, vậy mình phải…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *