Hiện mình đang cần 3-4 bạn cộng tác bán hàng trong tháng 09 này. Đảm bảo có thu…

Hiện mình đang cần 3-4 bạn cộng tác bán hàng trong tháng 09 này.
Đảm bảo có thu nhập ổn định. Công việc hoàn toàn nghiêm túc. nếu cảm thấy hiệu quả có thể tiếp tục làm lâu dài.
Ngày chỉ cần online 1-3h
Không phải đi lại.
Phù hợp với các mẹ bỉm sữa, công nhân, giáo viên, văn phòng…….
ib để biết cụ thể công việc nhé. thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Hiện mình đang cần 3-4 bạn cộng tác bán hàng trong tháng 09 này. Đảm bảo có thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *